Zahájenie aktivít!

Milé naše Črievičky, Črievičatká, Rodičia, s radosťou Vám oznamujeme, že naše aktivity budú zahájene od pondelka 17.5.2021 v režime 6 detí a 1 tréner na jednom tréningu.

Pozvánky na tréningy sú postupne zasielané mailom.

V súvislosti s COVID19, Vás vzhľadom na aktuálnu situáciu a platné opatrenia ÚVZSR, prosíme:

– o potvrdenie účasti na hodine telefonicky, sms alebo mailom,
– o bezodkladné informovanie pri akýchkoľvek okolnostiach, brániacich účasti dieťaťa na Vami záväzne potvrdenej aktivite, formou sms alebo telefonicky aby bolo možné doplniť kapacitu aktivity na 6 detí,
1x týždenne vyplnenie Zdravotného dotazníka a čestného prehlásenia, ktoré je Vám k dispozícii v prílohe pozvánky a odovzdania dokumentu pred odovzdaním dieťaťa trénerom a jeho vstupom do tančiarne,

Pri priaznivom vývoji pandemickej situácie je po určitej dobe predpoklad prechodu na druhú fázu, teda na štandardný režim aktivít a tréningov a podľa klasického rozpisu.

Aktivity budú v prípade záujmu pokračovať aj v mesiacoch 07-08/2021.

TEŠÍME SA NA VÁS V TANČIARŇACH! ČRIEVIČKA

Predbežné informácie k tréningom!

Milé naše Črievičky, Črievičatká, Rodičia,

sme pripravení obnoviť tréningy  a aktivity Črievičky. Čakáme na povolenie od MZ SR a Kasární – Kulturpark a budú zahájené  neodkladne v súlade s nariadeniami  ÚVZ SR.

V prvej fáze sa bude môcť trénovať v obmedzenom režime, konkrétne v malých skupinkách, v počte 6 detí a 1 tréner na  jednom tréningu.

Návrh rozdelenia Vám bol zaslaný mailom. Prosíme o spätnú väzbu v zmysle zaslaných informácií.

Pri priaznivom vývoji pandemickej  situácie je po určitej dobe predpoklad prechodu na druhú fázu, teda na štandardný režim aktivít a tréningov a podľa klasického rozpisu. Aktivity budú v prípade záujmu pokračovať aj v mesiacoch 07-08/2021.

VŠETKY AKTUALITY A NOVÉ INFORMÁCIE VÁM BUDÚ PRIEBEŽNE K DISPOZÍCII NA NAŠEJ STRÁNKE www.crievicka.com a FB PROFILE
https://www.facebook.com/crievickabaletnaskolicka

TEŠÍME SA NA VÁS V TANČIARŇACH!

S pozdravom

TÍM BALETNEJ ŠKOLIČKY ČRIEVIČKA

KONTAKTNÉ ÚDAJE:
E-MAIL: CRIEVICKA@CRIEVICKA.COM
TEL.: +421944324777

Vianočné želanie!

Milé naše ČRIEVIČKY, milí naši RODIČIA!

Nech dostaví sa Boží pokoj na duši.  Nech sú s nami naši blízki, milovaní, človečí. Nech spoznáme, čoho nám v skutočnosti treba. Nech máme silu na čakanie zázrakov a odvahu im k zrodu dopomôcť. To prajeme sebe i našim dušiam spriazneným.Pokojné Vianoce a šťastný Nový rok 2021


želá s úctou

TÍM BALETNEJ ŠKOLIČKY ČRIEVIČKA
KONTAKTNÉ ÚDAJE:   
E-MAIL: CRIEVICKA@CRIEVICKA.COM
TEL.: +421944324777

Dočasne úplne pozastavené aktivity.

Vážení Rodičia,

dovoľujeme si Vás informovať,  že aktivity Črievičky baletnej školičky sú  v súlade s  uznesením vlády SR UV-23046/2020, zo dňa 22.10.2020 a platnými opatreniami ÚVZ SR, dočasne úplne pozastavené pre všetky vekové kategórie.

Aktivity budú obnovené, v súlade s opatreniami ÚVZ SR, ihneď ako to podmienky umožnia.

O obnovení činnosti Vás budeme neodkladne informovať.

Ďakujeme za porozumenie aj podporu.

S úctou Črievička.

 

Aktuálne nariadenia ÚVZ SR a činnosť Črievičky.

Vážení Rodičia,

dovoľujeme si Vás informovať,  že aktivity Črievičky baletnej školičky môžu prebiehať iba v súlade s  platnými opatreniami ÚVZ SR.

Štvrtkom  15.10.2020 budú v platnosti nové, sprísnené opatrenia, z uvedeného dôvodu Črievička baletná školička týmto dátumom dočasne pozastaví tréningy pre všetky vekové kategórie.

Svoju činnosť obnoví neodkladne v súlade s opatreniami ÚVZ SR, ihneď ako to podmienky umožnia.

Všetky informácie, vrátane finančného riešenia situácie, budú zaslané každému členovi, individuálne mailom.

Ďakujeme za porozumenie aj podporu.

S úctou Črievička.

 

Pokyny k tréningom.

Milí Rodičia,

v súlade s aktuálnymi pokynmi  UVZSR naša činnosť pokračuje za sprísnených hygienických opatrení. 

Prosíme  Vás o trpezlivosť a súčinnosť, prekrytie horných dýchacích ciest, dezinfekciu rúk pri vstupe do budov Kulturparku Kasárni, šatní aj tančiarní. V šatniach sa zdržiavať nevyhnutný čas, resp. podľa dohody,  ak dieťa prechádza fázou adaptácie a dodržiavať sociálny odstup.

Tréningy budú v týždni od 5.10.2020 do 9.10.2020 prebiehať podľa nasledujúceho rozpisu:

Črievičky – staršie deti
Utorok 6.10..2020 – 16:30- 17:30 budova Alfa, sála 326
Štvrtok 8.10.2020 – 16:30- 17:30 budova Alfa, sála 326

Črievičatká – mladšie deti
Pondelok 5.10.2020 budú deti trénovať v dvoch skupinách. Menný zoznam detí v pondelkových skupinách bude k dispozícii priamo pri vstupe do tančiarní.

skupina č.1
16:30- 17:30 budova Bravo, sála 435

skupina č.2
16:30- 17:30 budova Bravo, sála 436

Streda  7.10.2020 – 16:30- 17:30 budova Alfa, sála 323

ČO SI DONIESŤ:
* Ak ste ho ešte neodovzdali, prosíme Originál prihlášky na šk. r. 2020/2021 ( nový aj pokračujúci člen ) spolu so sprievodnými vyhláseniami – GDPR a Zdrav. dotazník.
* POHODLNÝ CVIČEBNÝ ÚBOR (TRIČKO, TEPLÁČIKY, DRES AK DIEŤA MÁ,SUKNIČKU, svetrík alebo mikinu )
* PONOŽKY alebo PANČUŠKY
* DEKU ( skladnú, rozmerovo prispôsobenú dieťaťu tak, aby mohlo mať počas aktivít hlavu a sedaciu časť tela pohodlne umiestnenú na deke)
* DIEVČATKÁ GUMKU DO VLÁSKOV
* PITIE V UZAVRETEJ FĽAŠI
* ČRIEVIČATKÁ OBĽÚBENÚ BÁBIKU, MEDVEDÍKA ČI INÉHO „KAMARÁTA“ ČO POMÁHA A DODÁ ODVAHU

Parkovanie je Vám k dispozícii v podzemnom parkovacom dome KASÁRNÍ/KULTURPARK s vjazdom s Kukučínovej ul . Prvých 30min je bezplatných, každá Ďalšia Začatá POLHODINA je spoplatnená 0,30 €.

Radi by sme našim deťom zabezpečili čo najkomfortnejší priebeh tréningu.  Prosíme aby konzumáciu jedál deti  ukončili v dostatočnom časovom predstihu pred tréningom a tesne pred vstupom do tančiarní použili v prípade potreby toaletu. Počas tréningu budú mať prestávku na oddych a doplnenie tekutín, je potrebné aby mali dostatok tekutín vo vlastnej (označenej) uzavretej  fľaši, svetrík alebo mikinu, ktorú dozor a tréneri v prípade potreby pomôžu deťom obliecť si.

Počas trvanie tréningov je rodičom k dispozícii Kaviareň PAPPA v areály KASÁRNÍ/KULTURPARK alebo KNIŽNICA v budove BRAVO.

VŠETKY AKTUALITY A NOVÉ INFORMÁCIE SÚ a VÁM VBUDÚ PRIEBEŽNE K DISPOZÍCII NA NAŠEJ STRÁNKE www.crievicka.com a FB PROFILE
https://www.facebook.com/crievickabaletnaskolicka

TEŠÍME SA NA SPOLUPRÁCU a STRETNUTIE!

S pozdravom

TÍM BALETNEJ ŠKOLIČKY ČRIEVIČKA

KONTAKTNÉ ÚDAJE:
E-MAIL: CRIEVICKA@CRIEVICKA.COM
TEL.: +421944324777

Organizačné pokyny k tréningom.

Milí Rodičia,

dovoľte nám aj touto cestou ešte raz poďakovať za priazeň a dôveru.

Plné  tréningy začínajú Pondelkom 28.9.2020, podľa nasledujúceho rozsahu.

Črievičky – staršie deti

Utorok 29.9.2020 – 16:30- 17:30 budova Alfa, sála 326
Štvrtok 1.10.2020 – 16:30- 17:30 budova Alfa, sála 326

Črievičatká – mladšie deti

Pondelok 28.9.2020 budú deti trénovať v dvoch skupinách. Menný zoznam detí v pondelkových skupinách bude k dispozícii priamo pri vstupe do tančiarní.

skupina č.1

16:30- 17:30 budova Bravo, sála 435

skupina č.2

16:30- 17:30 budova Bravo, sála 436

Streda 30.9.2020 – 16:30- 17:30 budova Alfa, sála 323

ČO SI DONIESŤ:
* Ak ste ho ešte neodovzdali, prosíme Originál prihlášky na šk. r. 2020/2021 ( nový aj pokračujúci člen ) spolu so sprievodnými vyhláseniami – GDPR a Zdrav. dotazník.
* POHODLNÝ CVIČEBNÝ ÚBOR (TRIČKO, TEPLÁČIKY, DRES AK DIEŤA MÁ,SUKNIČKU, svetrík alebo mikinu )
* PONOŽKY alebo PANČUŠKY
* DEKU ( skladnú, rozmerovo prispôsobenú dieťaťu tak, aby mohlo mať počas aktivít hlavu a sedaciu časť tela pohodlne umiestnenú na deke)
* DIEVČATKÁ GUMKU DO VLÁSKOV
* PITIE V UZAVRETEJ FĽAŠI
* ČRIEVIČATKÁ OBĽÚBENÚ BÁBIKU, MEDVEDÍKA ČI INÉHO „KAMARÁTA“ ČO POMÁHA A DODÁ ODVAHU

Parkovanie je Vám k dispozícii v podzemnom parkovacom dome KASÁRNÍ/KULTURPARK s vjazdom s Kukučínovej ul . Prvých 30min je bezplatných, každá Ďalšia Začatá POLHODINA je spoplatnená 0,30 €.

V súlade s platnými nariadeniami UVZ SR prosíme pred vstupom do interiérových priestorov KASÁRNÍ/KULTURPARK nasadenie rúška, pred vstupom do šatní a tančiarní o dezinfekciu rúk s pripravenými  dezinfekčnými prípravkami.

Radi by sme našim deťom zabezpečili čo najkomfortnejší priebeh tréningu.  Prosíme aby konzumáciu jedál deti  ukončili v dostatočnom časovom predstihu pred tréningom a tesne pred vstupom do tančiarní použili v prípade potreby toaletu. Počas tréningu budú mať prestávku na oddych a doplnenie tekutín, je potrebné aby mali dostatok tekutín vo vlastnej uzavretej  fľaši, svetrík alebo mikinu, ktorú dozor a tréneri v prípade potreby pomôžu deťom obliecť si.

Počas trvanie tréningov je rodičom k dispozícii Kaviareň PAPPA v areály KASÁRNÍ/KULTURPARK alebo KNIŽNICA v budove BRAVO.
U Črievičatiek v prípade potreby, hlavne počas adaptačného obdobia, môžu rodičia po vzájomnej dohode s trénermi, zotrvať v priestoroch šatní  ( prosíme však stále o dodržiavať  nariadenia ÚVZ SR) .

VŠETKY AKTUALITY A NOVÉ INFORMÁCIE SÚ a VÁM VBUDÚ PRIEBEŽNE K DISPOZÍCII NA NAŠEJ STRÁNKE www.crievicka.com a FB PROFILE
https://www.facebook.com/crievickabaletnaskolicka

TEŠÍME SA NA SPOLUPRÁCU a STRETNUTIE!

S pozdravom

TÍM BALETNEJ ŠKOLIČKY ČRIEVIČKA

KONTAKTNÉ ÚDAJE:
E-MAIL: CRIEVICKA@CRIEVICKA.COM
TEL.: +421944324777

Úvodná zoznamovacie hodina – Črievičatká

Milé Detičky, budúce Črievičatká, milí Rodičia!

Srdečne Vás pozývame na Úvodnú – Zoznamovaciu hodinu,  ktorá sa uskutoční:

ČRIEVIČATKÁ:

Pondelok: 21.9.2020 16:30-17:30 v budove BRAVO v tančiatni č. 436

ďalšia hodina bude v stredu 23.9.2020 16:30-17:30 v budove AFA v tančiarni č. 323

Radi sa s Vami zajtra stretneme, predstavíme, predvedieme ukážky nášho tanečného a baletného umenia a v druhej časti hodiny si s Vami deti spolu vyskúšame črievičkovské aktivity.

Doplňujúce informácie:

Hodina bude vedená  interaktívne, za prítomnosti detí a rodičov.  Deti budú zapájané do aktivít. Je potrebné aby mali pohodlný cvičebný úbor ( ktorý uprednostňujú) a protišmykové ponožky. Nakoľko je ešte stále teplo, prosíme doniesť si vodičku v uzavretej fľaši,  pre prípad smädu.

Pokyny súvisiace s COVID19:

Prosíme Vás:

– vzhľadom na aktuálnu situáciu a platné opatrenia ÚVZSR, o akceptáciu možnosti účasti 1 dieťa v prítomnosti 1
dospelého účastníka Zoznamovacej hodiny,
– ak ste tak ešte neučinili, o potvrdenie účasti na Zoznamovacej hodine telefonicky, sms alebo mailom,
– vyplnenie Zdravotného dotazníka a čestného prehlásenia, ktoré Vám bude na požiadanie zaslané a odovzdania dokumentu pred vstupom do tančiarne,
– o vstup do spoločných priestorov, chodby aj tančiarní iba s nasadeným rúškom, okrem detí do 3 rokov vrátane, detí priamo vykonávajúcimi aktivity hodiny a detí podliehajúcim výnimkám z nosenia rúšok v súlade s aktuálnym nariadením  ÚVZSR.

Tréneri a interný personál Črievičky, budú mať rúška nasadené počas celého trvania hodiny.

Prihlášky Vám, v prípade záujmu, budú zaslané alebo k dispozícii priamo na hodine.

Tešíme sa na Vás.

S pozdravom

Tím baletnej školičky Črievička.

KONTAKTNÉ ÚDAJE:
E-MAIL: CRIEVICKA@CRIEVICKA.COM
TEL.: +421944324777

Informácie k Zoznamovacím hodinám.

Milé Detičky, budúce Črievičatká, milí Rodičia!

Srdečne Vás pozývame na Úvodné – Zoznamovacie hodiny, ktoré sa uskutočnia:

ČRIEVIČATKÁ:

Pondelok: 21.9.2020 16:30-17:30

Streda: 23.9.2020 16:30-17:30

ČRIEVIČKY:

Štvrtok: 24.9.2020 16:30-17:30

Radi sa s Vami zvítame, novým priateľom a záujemcom predstavíme, predvedieme ukážky nášho tanečného a baletného umenia a v druhej časti hodiny si s Vami deti spolu vyskúšame črievičkovské aktivity.

Doplňujúce informácie:

Hodina bude vedená  interaktívne, za prítomnosti detí a rodičov.  Deti budú zapájané do aktivít. Je potrebné aby mali pohodlný cvičebný úbor ( ktorý uprednostňujú) a protišmykové ponožky. Nakoľko je ešte stále teplo, prosíme doniesť si vodičku v uzavretej fľaši,  pre prípad smädu.

Pokyny súvisiace s COVID19:

Prosíme Vás:

– vzhľadom na aktuálnu situáciu a platné opatrenia ÚVZSR, o akceptáciu možnosti účasti 1 dieťa v prítomnosti 1
dospelého účastníka Zoznamovacej hodiny,
– o potvrdenie účasti na Zoznamovacej hodine telefonicky, sms alebo mailom,
– vyplnenie Zdravotného dotazníka a čestného prehlásenia, ktoré Vám bude na požiadanie zaslané a odovzdania dokumentu pred vstupom do tančiarne,
– o vstup do spoločných priestorov, chodby aj tančiarní iba s nasadeným rúškom, okrem detí do 3 rokov vrátane, detí priamo vykonávajúcimi aktivity hodiny a detí podliehajúcim výnimkám z nosenia rúšok v súlade s aktuálnym nariadením  ÚVZSR.

Tréneri a interný personál Črievičky, budú mať rúška nasadené počas celého trvania hodiny.

Prihlášky Vám, v prípade záujmu, budú zaslané alebo k dispozícii priamo na hodine.

Tešíme sa na Vás.

S pozdravom

Tím baletnej školičky Črievička.

KONTAKTNÉ ÚDAJE:
E-MAIL: CRIEVICKA@CRIEVICKA.COM
TEL.: +421944324777

Pomáhame našim rodičom – Stráženie našich Črievičatiek a Črievičiek.

Milí rodičia,

naše Črievičatká a Črievičky sú šikovné a s Luckou zohraté kamarátky.

Pracovný týždeň býva náročný, Váš diár plný termínov a úloh.  Radi Vám počas vašej pracovnej vyťaženosti pomôžeme a Vaše ratolesti postrážime.

Naša Lucka je tu pre Vás a Vaše deti, od 1.6.2020, každý pracovný deň.

Kontaktujte nás na tel. č. 0944 324 777, radi odpovieme na Vaše otázky a poskytneme podrobnejšie informácie.

Vaša Črievička.