FARBIČKA KREATÍVNE PRÍPRAVNÁ ŠKOLIČKA

   http://farbicka.com

„… si jedinečný – nehanbi sa , vyfarbi sa 😉 …“

FARBIČKA

Cieľom našich ďalších aktivít a kreatívneho vzdelávania je poskytnúť nielen možnosť prehĺbenia a ďalšieho rozvoja celkovej osobnosti dieťaťa,  jeho schopností a talentu ale aj priestor rozpoznať, podchytiť a rozvinúť jeho ešte neobjavené možnosti.     

„Portfólio aktivít“

… budem Prvák – program predškolskej prípravy realizovaný zábavnou formou, zameraný na oblasti, zručnosti a vedomosti, ktoré dieťa potrebuje doplniť, posilniť alebo podporiť pred nástupom do prvého ročníka základných škôl.

… som Zvedátorpravidelná mimoškolská odborná vzdelávacia aktivita zvedavých detí v predškolskom veku, v menších pracovných skupinách, so zameraním na: kreatívny rozvoj individuálnych schopností a zručností dieťaťa, rozpoznanie, podchytenie a následný základný rozvoj novoidentifikovaného talentu dieťaťa.

… nenúť ma – Douč ma – alebo „doučka“ inak, doučovanie šité na mieru individuálnym požiadavkám detí na prvom stupni základných škôl.