Domov

Cieľom našich aktivít a tanečného vzdelávania je poskytnúť deťom prvý kontakt so svetom tanca.
Dať priestor spoznať tanec, pohyb, jeho rozmanitosť a krásu.

Cieľom našich aktivít a tanečného vzdelávania je poskytnúť deťom prvý kontakt so svetom tanca.
Dať priestor spoznať tanec, pohyb, jeho rozmanitosť a krásu.

O nás

Črievička Baletná Školička                                                                                           poskytuje baletnú, základnú tanečnú a pohybovú prípravu detí.

Pod vedením odborného tanečného personálu majú možnosť deti od troch rokov, v predškolskom veku ale aj staršie získať základné baletné, tanečné a pohybové zručnosti.

Každá hodina je vedená odborným tanečným a baletným personálom,
s dozorom. Je prispôsobená požiadavkám výuky a potrebám detí.

Deti sa prirodzene učia rozvíjať a zlepšovať koordináciu, hrubú aj jemnú motoriku, pohyblivosť, koordináciu pohybov, rovnováhu tela a orientáciu v priestore.

Aktuality

Pozvánka na otvorenú časť hodiny.

Milí Rodičia, srdečne Vás pozývame, v dňoch  Črievičatká 25.11.2019, Črievičky  5. a 10.12.2019  na otvorenú časť tréningov,  vždy v čase od 17:15 do konca tréningu. Radi Vás privítame  Pondelok v sále 435 a 436 , v Utorok a Štvrtok v sále 326 a s deťmi a trénermi priblížime snahu a zručnosti detí. V prípade záujmu umožníme spraviť foto …

Oznam k tréningu 18,19 a 21.11.2019.

ČRIEVIČATKÁ. V pondelok  18.11.2019 bude tréning od 16:30 do 17:30 v budove BRAVO v sále  č.435 obe skupiny spolu. ČRIEVIČKY. Na základe oznamu správcu objektu Kasárne Kulturpark: V utorok  19.11.2019 bude tréning od 16:30 do 17:30 v budove BRAVO v sále  č.435. Vo štvrtok 21.11.2019 bude tréning od 16:30 do 17:30 v budove BRAVO v sále  č.435. Ďakujeme za pochopenie. Črievička.

Kontakt

tel: 0944 324 777

mail: crievicka@crievicka.com