Domov

Cieľom našich aktivít a tanečného vzdelávania je poskytnúť deťom prvý kontakt so svetom tanca.
Dať priestor spoznať tanec, pohyb, jeho rozmanitosť a krásu.

O nás

Črievička Baletná Školička                                                                                           poskytuje baletnú, základnú tanečnú a pohybovú prípravu detí.

Pod vedením odborného tanečného personálu majú možnosť deti od troch rokov, v predškolskom veku ale aj staršie získať základné baletné, tanečné a pohybové zručnosti.

Každá hodina je vedená odborným tanečným a baletným personálom,
s dozorom. Je prispôsobená požiadavkám výuky a potrebám detí.

Deti sa prirodzene učia rozvíjať a zlepšovať koordináciu, hrubú aj jemnú motoriku, pohyblivosť, koordináciu pohybov, rovnováhu tela a orientáciu v priestore.

Aktuality

Tréningy 15.-18.4.2019 podľa štandardného rozvrhu. 1. tréning po Veľkej noci – Črievičatká – Streda 24.4.2019

Milé Črievičky a Črievičatká, želáme Vám krásne sviatočné chvíle, zábavné prázdniny a tešíme sa na Vás na tréningoch, ktoré budú: pondelok 15.4.2019 o 16:30 v budove Bravo, Črievičky sála 436 streda 17.4.2019 o 16:30 Črievičatká, budova Bravo, sála 436 štvrtok 18. 4.2019 o 16:00 v budove Alfa, Črievičky, sála 326. prvý tréning po Veľkej noci …

OZNAM!

POZOR OZNAM: Milé Črievičky, Ockovia a Mamičky. Na základe oznamu správcu objektu Kasárne Kulturpark: Tréning dňa 27 a 28.2.2019 je zrušený. Ako uvádza správca objektu: dôvodom je konanie podujatia a všetky tréningy a aktivity v budove Alfa aj Bravo sú zrušené, pre všetky tam pôsobiace telesá a záujmové skupiny. Črievičatká aj Štvrtkové Črievičky majú náhradnú …

Kontakt

tel: 0944 324 777

mail: crievicka@crievicka.com