Domov

Cieľom našich aktivít a tanečného vzdelávania je poskytnúť deťom prvý kontakt so svetom tanca.
Dať priestor spoznať tanec, pohyb, jeho rozmanitosť a krásu.

Cieľom našich aktivít a tanečného vzdelávania je poskytnúť deťom prvý kontakt so svetom tanca.
Dať priestor spoznať tanec, pohyb, jeho rozmanitosť a krásu.

O nás

Črievička Baletná Školička                                                                                           poskytuje baletnú, základnú tanečnú a pohybovú prípravu detí.

Pod vedením odborného tanečného personálu majú možnosť deti od troch rokov, v predškolskom veku ale aj staršie získať základné baletné, tanečné a pohybové zručnosti.

Každá hodina je vedená odborným tanečným a baletným personálom,
s dozorom. Je prispôsobená požiadavkám výuky a potrebám detí.

Deti sa prirodzene učia rozvíjať a zlepšovať koordináciu, hrubú aj jemnú motoriku, pohyblivosť, koordináciu pohybov, rovnováhu tela a orientáciu v priestore.

Aktuality

OZNAM ku tréningu Pondelok – 21.10.2019.

ČRIEVIČATKÁ. Na základe oznamu správcu objektu Kasárne Kulturpark: Dňa  21.10.2019 je tréning zrušený a areál Kulturparku uzavretý.  Ako uvádza správca objektu: z dôvodu prerušenia dodávky el.energie budú všetky tréningy dňa 21.10. 2019 (pondelok) zrušené a celý areál Kulturparku Kasárne uzavretý. Ďakujeme za pochopenie. Črievička.

Informácie k tréningom v šk. r. 2019/2020.

Niekoľko súhrnných informácií: BALETNÁ, ZÁKLADNÁ TANEČNÁ A POHYBOVÁ PRÍPRAVA DETÍ. V školskom roku 2019/2020 otvárame tréningy pre dve vekové kategórie, Rozpis tréningov a termín ukážkovej hodiny je Vám k dispozícii nižšie. Tréningy budú pokračovať po ukážkovej hodine. V prípade  ZÁUJMU VÁS RADI PRIVÍTAME NA bezplatnej UKÁŽKOVEJ HODINE.  Na ukážkovú hodinu je potrebné sa z kapacitných …

Kontakt

tel: 0944 324 777

mail: crievicka@crievicka.com