Domov

Cieľom našich aktivít a tanečného vzdelávania je poskytnúť deťom prvý kontakt so svetom tanca.
Dať priestor spoznať tanec, pohyb, jeho rozmanitosť a krásu.

O nás

Črievička Baletná Školička                                                                                           poskytuje baletnú, základnú tanečnú a pohybovú prípravu detí.

Pod vedením odborného tanečného personálu majú možnosť deti od troch rokov, v predškolskom veku ale aj staršie získať základné baletné, tanečné a pohybové zručnosti.

Každá hodina je vedená odborným tanečným a baletným personálom,
s dozorom. Je prispôsobená požiadavkám výuky a potrebám detí.

Deti sa prirodzene učia rozvíjať a zlepšovať koordináciu, hrubú aj jemnú motoriku, pohyblivosť, koordináciu pohybov, rovnováhu tela a orientáciu v priestore.

Aktuality

Oznam!! Tréning 15.11.2018 zrušený.

Milé Črievičky,  Ockovia a Mamičky. Na základe oznamu správcu objektu Kasárne Kulturpark: Tréning  dňa 15.11.2018 je  zrušený, bez náhrady. Ako uvádza správca objektu:  dôvodom je konanie podujatia a  15.11.2018 sú všetky tréningy a aktivity v budove Alfa aj  Bravo zrušené, pre všetky tam pôsobiace telesá a záujmové skupiny. Ďakujem za pochopenie.  Črievička.  

OZNAM!! Tréningy 7 a 8.11.2018 v budove Bravo!!

Milé Črievičky, Ockovia a Mamičky. V KK prebieha Košice Fashion Week, vaše tréningy preto budú tento týždeň v Brave nasledovne: 7.11. streda – Črievičatká 16:30 Bravo 4.36 – tento termin je nový a fixný do konca šk. r. 8.11. štvrtok – Črievičky 16:00 Bravo 4.35 iba jednorazové opatrenie. Ďakujeme za pochopenie, Črievička.

Kontakt

tel: 0944 324 777

mail: crievicka@crievicka.com