Domov

ČRIEVIČKA

Cieľom našich aktivít a tanečného vzdelávania je poskytnúť deťom prvý kontakt so svetom tanca.
Dať priestor spoznať tanec, pohyb, jeho rozmanitosť a krásu.

„… si jedinečný – nehanbi sa , vyfarbi sa 😉 …“

FARBIČKA

Cieľom našich ďalších aktivít a kreatívneho vzdelávania je poskytnúť nielen možnosť prehĺbenia a ďalšieho rozvoja celkovej osobnosti dieťaťa,  jeho schopností a talentu ale aj priestor rozpoznať, podchytiť a rozvinúť jeho ešte neobjavené možnosti.     http://farbicka.com

O nás

Črievička Baletná Školička                                                                                           poskytuje baletnú, základnú tanečnú a pohybovú prípravu detí.

Pod vedením odborného tanečného personálu majú možnosť deti  v predškolskom veku ale aj staršie získať základné baletné, tanečné a pohybové zručnosti.

Každá hodina je vedená odborným tanečným a baletným personálom,
s dozorom. Je prispôsobená požiadavkám výuky a potrebám detí.

Deti sa prirodzene učia rozvíjať a zlepšovať koordináciu, hrubú aj jemnú motoriku, pohyblivosť, koordináciu pohybov, rovnováhu tela a orientáciu v priestore.

Aktuality

Vianočné želanie!

Milé naše ČRIEVIČKY, milí naši RODIČIA! Nech dostaví sa Boží pokoj na duši.  Nech sú s nami naši blízki, milovaní, človečí. Nech spoznáme, čoho nám v skutočnosti treba. Nech máme silu na čakanie zázrakov a odvahu im k zrodu dopomôcť. To prajeme sebe i našim dušiam spriazneným.Pokojné Vianoce a šťastný Nový rok 2021 želá s úctou TÍM BALETNEJ ŠKOLIČKY …

Dočasne úplne pozastavené aktivity.

Vážení Rodičia, dovoľujeme si Vás informovať,  že aktivity Črievičky baletnej školičky sú  v súlade s  uznesením vlády SR UV-23046/2020, zo dňa 22.10.2020 a platnými opatreniami ÚVZ SR, dočasne úplne pozastavené pre všetky vekové kategórie. Aktivity budú obnovené, v súlade s opatreniami ÚVZ SR, ihneď ako to podmienky umožnia. O obnovení činnosti Vás budeme neodkladne informovať. Ďakujeme za porozumenie …

Aktuálne nariadenia ÚVZ SR a činnosť Črievičky.

Vážení Rodičia, dovoľujeme si Vás informovať,  že aktivity Črievičky baletnej školičky môžu prebiehať iba v súlade s  platnými opatreniami ÚVZ SR. Štvrtkom  15.10.2020 budú v platnosti nové, sprísnené opatrenia, z uvedeného dôvodu Črievička baletná školička týmto dátumom dočasne pozastaví tréningy pre všetky vekové kategórie. Svoju činnosť obnoví neodkladne v súlade s opatreniami ÚVZ SR, ihneď …

Kontakt

tel: 0944 324 777

mail: crievicka@crievicka.com