ARTFILM FEST a dočasné zmeny v tréningoch!

UPOZORNENIE!!

V Košiciach sa bude v termíne 21.-27.6 konať Artfilm Fest.

Od 14.6.2021 bude Kultrurpark Kasárne poskytovať zázemie a podporu festivalu, čo bude mať dopad na naše tréningy. Prosíme, sledujte pozorne mailovú komunikáciu a informácie na webstránke.

Konkrétne informácie sú a budú uvedené priamo v sekcii Informácie k tréningom a zasielané mailom.

Ďakujeme! Črievička

Možnosť zvoliť si frekvenciu tréningov 1x alebo 2x týždenne!

Milé naše Črievičky, Črievičatká, Rodičia, s radosťou Vám oznamujeme, že naše aktivity pokračujú a máme možnosť trénovať v rozšírených kapacitách.

V prípade, že si želáte zvýšiť frekvenciu tréningov na 2x týždenne, prosíme informujte nás na tréningu, sms, mailom alebo telefonicky, radi Vám poskytneme Vám vyhovujúci termín ďalšieho tréningu.

Pozvánky na tréningy sú naďalej zasielané mailom.

V súvislosti s COVID19, Vás vzhľadom na aktuálnu situáciu a platné opatrenia ÚVZSR, prosíme:

– o potvrdenie účasti na hodine telefonicky, sms alebo mailom,
– o bezodkladné informovanie pri akýchkoľvek okolnostiach, brániacich účasti dieťaťa na Vami záväzne potvrdenej aktivite, formou sms alebo telefonicky aby bolo možné doplniť kapacitu aktivity na 6 detí,
– 1x týždenne vyplnenie Zdravotného dotazníka a čestného prehlásenia, ktoré je Vám k dispozícii v prílohe pozvánky a odovzdania dokumentu pred odovzdaním dieťaťa trénerom a jeho vstupom do tančiarne.

Aktivity budú v prípade záujmu pokračovať aj v mesiacoch 07-08/2021.

TEŠÍME SA NA VÁS V TANČIARŇACH! ČRIEVIČKA

Zahájenie aktivít!

Milé naše Črievičky, Črievičatká, Rodičia, s radosťou Vám oznamujeme, že naše aktivity budú zahájene od pondelka 17.5.2021 v režime 6 detí a 1 tréner na jednom tréningu.

Pozvánky na tréningy sú postupne zasielané mailom.

V súvislosti s COVID19, Vás vzhľadom na aktuálnu situáciu a platné opatrenia ÚVZSR, prosíme:

– o potvrdenie účasti na hodine telefonicky, sms alebo mailom,
– o bezodkladné informovanie pri akýchkoľvek okolnostiach, brániacich účasti dieťaťa na Vami záväzne potvrdenej aktivite, formou sms alebo telefonicky aby bolo možné doplniť kapacitu aktivity na 6 detí,
1x týždenne vyplnenie Zdravotného dotazníka a čestného prehlásenia, ktoré je Vám k dispozícii v prílohe pozvánky a odovzdania dokumentu pred odovzdaním dieťaťa trénerom a jeho vstupom do tančiarne,

Pri priaznivom vývoji pandemickej situácie je po určitej dobe predpoklad prechodu na druhú fázu, teda na štandardný režim aktivít a tréningov a podľa klasického rozpisu.

Aktivity budú v prípade záujmu pokračovať aj v mesiacoch 07-08/2021.

TEŠÍME SA NA VÁS V TANČIARŇACH! ČRIEVIČKA

Predbežné informácie k tréningom!

Milé naše Črievičky, Črievičatká, Rodičia,

sme pripravení obnoviť tréningy  a aktivity Črievičky. Čakáme na povolenie od MZ SR a Kasární – Kulturpark a budú zahájené  neodkladne v súlade s nariadeniami  ÚVZ SR.

V prvej fáze sa bude môcť trénovať v obmedzenom režime, konkrétne v malých skupinkách, v počte 6 detí a 1 tréner na  jednom tréningu.

Návrh rozdelenia Vám bol zaslaný mailom. Prosíme o spätnú väzbu v zmysle zaslaných informácií.

Pri priaznivom vývoji pandemickej  situácie je po určitej dobe predpoklad prechodu na druhú fázu, teda na štandardný režim aktivít a tréningov a podľa klasického rozpisu. Aktivity budú v prípade záujmu pokračovať aj v mesiacoch 07-08/2021.

VŠETKY AKTUALITY A NOVÉ INFORMÁCIE VÁM BUDÚ PRIEBEŽNE K DISPOZÍCII NA NAŠEJ STRÁNKE www.crievicka.com a FB PROFILE
https://www.facebook.com/crievickabaletnaskolicka

TEŠÍME SA NA VÁS V TANČIARŇACH!

S pozdravom

TÍM BALETNEJ ŠKOLIČKY ČRIEVIČKA

KONTAKTNÉ ÚDAJE:
E-MAIL: CRIEVICKA@CRIEVICKA.COM
TEL.: +421944324777

Vianočné želanie!

Milé naše ČRIEVIČKY, milí naši RODIČIA!

Nech dostaví sa Boží pokoj na duši.  Nech sú s nami naši blízki, milovaní, človečí. Nech spoznáme, čoho nám v skutočnosti treba. Nech máme silu na čakanie zázrakov a odvahu im k zrodu dopomôcť. To prajeme sebe i našim dušiam spriazneným.Pokojné Vianoce a šťastný Nový rok 2021


želá s úctou

TÍM BALETNEJ ŠKOLIČKY ČRIEVIČKA
KONTAKTNÉ ÚDAJE:   
E-MAIL: CRIEVICKA@CRIEVICKA.COM
TEL.: +421944324777

Dočasne úplne pozastavené aktivity.

Vážení Rodičia,

dovoľujeme si Vás informovať,  že aktivity Črievičky baletnej školičky sú  v súlade s  uznesením vlády SR UV-23046/2020, zo dňa 22.10.2020 a platnými opatreniami ÚVZ SR, dočasne úplne pozastavené pre všetky vekové kategórie.

Aktivity budú obnovené, v súlade s opatreniami ÚVZ SR, ihneď ako to podmienky umožnia.

O obnovení činnosti Vás budeme neodkladne informovať.

Ďakujeme za porozumenie aj podporu.

S úctou Črievička.

 

Aktuálne nariadenia ÚVZ SR a činnosť Črievičky.

Vážení Rodičia,

dovoľujeme si Vás informovať,  že aktivity Črievičky baletnej školičky môžu prebiehať iba v súlade s  platnými opatreniami ÚVZ SR.

Štvrtkom  15.10.2020 budú v platnosti nové, sprísnené opatrenia, z uvedeného dôvodu Črievička baletná školička týmto dátumom dočasne pozastaví tréningy pre všetky vekové kategórie.

Svoju činnosť obnoví neodkladne v súlade s opatreniami ÚVZ SR, ihneď ako to podmienky umožnia.

Všetky informácie, vrátane finančného riešenia situácie, budú zaslané každému členovi, individuálne mailom.

Ďakujeme za porozumenie aj podporu.

S úctou Črievička.

 

Pokyny k tréningom.

Milí Rodičia,

v súlade s aktuálnymi pokynmi  UVZSR naša činnosť pokračuje za sprísnených hygienických opatrení. 

Prosíme  Vás o trpezlivosť a súčinnosť, prekrytie horných dýchacích ciest, dezinfekciu rúk pri vstupe do budov Kulturparku Kasárni, šatní aj tančiarní. V šatniach sa zdržiavať nevyhnutný čas, resp. podľa dohody,  ak dieťa prechádza fázou adaptácie a dodržiavať sociálny odstup.

Tréningy budú v týždni od 5.10.2020 do 9.10.2020 prebiehať podľa nasledujúceho rozpisu:

Črievičky – staršie deti
Utorok 6.10..2020 – 16:30- 17:30 budova Alfa, sála 326
Štvrtok 8.10.2020 – 16:30- 17:30 budova Alfa, sála 326

Črievičatká – mladšie deti
Pondelok 5.10.2020 budú deti trénovať v dvoch skupinách. Menný zoznam detí v pondelkových skupinách bude k dispozícii priamo pri vstupe do tančiarní.

skupina č.1
16:30- 17:30 budova Bravo, sála 435

skupina č.2
16:30- 17:30 budova Bravo, sála 436

Streda  7.10.2020 – 16:30- 17:30 budova Alfa, sála 323

ČO SI DONIESŤ:
* Ak ste ho ešte neodovzdali, prosíme Originál prihlášky na šk. r. 2020/2021 ( nový aj pokračujúci člen ) spolu so sprievodnými vyhláseniami – GDPR a Zdrav. dotazník.
* POHODLNÝ CVIČEBNÝ ÚBOR (TRIČKO, TEPLÁČIKY, DRES AK DIEŤA MÁ,SUKNIČKU, svetrík alebo mikinu )
* PONOŽKY alebo PANČUŠKY
* DEKU ( skladnú, rozmerovo prispôsobenú dieťaťu tak, aby mohlo mať počas aktivít hlavu a sedaciu časť tela pohodlne umiestnenú na deke)
* DIEVČATKÁ GUMKU DO VLÁSKOV
* PITIE V UZAVRETEJ FĽAŠI
* ČRIEVIČATKÁ OBĽÚBENÚ BÁBIKU, MEDVEDÍKA ČI INÉHO „KAMARÁTA“ ČO POMÁHA A DODÁ ODVAHU

Parkovanie je Vám k dispozícii v podzemnom parkovacom dome KASÁRNÍ/KULTURPARK s vjazdom s Kukučínovej ul . Prvých 30min je bezplatných, každá Ďalšia Začatá POLHODINA je spoplatnená 0,30 €.

Radi by sme našim deťom zabezpečili čo najkomfortnejší priebeh tréningu.  Prosíme aby konzumáciu jedál deti  ukončili v dostatočnom časovom predstihu pred tréningom a tesne pred vstupom do tančiarní použili v prípade potreby toaletu. Počas tréningu budú mať prestávku na oddych a doplnenie tekutín, je potrebné aby mali dostatok tekutín vo vlastnej (označenej) uzavretej  fľaši, svetrík alebo mikinu, ktorú dozor a tréneri v prípade potreby pomôžu deťom obliecť si.

Počas trvanie tréningov je rodičom k dispozícii Kaviareň PAPPA v areály KASÁRNÍ/KULTURPARK alebo KNIŽNICA v budove BRAVO.

VŠETKY AKTUALITY A NOVÉ INFORMÁCIE SÚ a VÁM VBUDÚ PRIEBEŽNE K DISPOZÍCII NA NAŠEJ STRÁNKE www.crievicka.com a FB PROFILE
https://www.facebook.com/crievickabaletnaskolicka

TEŠÍME SA NA SPOLUPRÁCU a STRETNUTIE!

S pozdravom

TÍM BALETNEJ ŠKOLIČKY ČRIEVIČKA

KONTAKTNÉ ÚDAJE:
E-MAIL: CRIEVICKA@CRIEVICKA.COM
TEL.: +421944324777

Organizačné pokyny k tréningom.

Milí Rodičia,

dovoľte nám aj touto cestou ešte raz poďakovať za priazeň a dôveru.

Plné  tréningy začínajú Pondelkom 28.9.2020, podľa nasledujúceho rozsahu.

Črievičky – staršie deti

Utorok 29.9.2020 – 16:30- 17:30 budova Alfa, sála 326
Štvrtok 1.10.2020 – 16:30- 17:30 budova Alfa, sála 326

Črievičatká – mladšie deti

Pondelok 28.9.2020 budú deti trénovať v dvoch skupinách. Menný zoznam detí v pondelkových skupinách bude k dispozícii priamo pri vstupe do tančiarní.

skupina č.1

16:30- 17:30 budova Bravo, sála 435

skupina č.2

16:30- 17:30 budova Bravo, sála 436

Streda 30.9.2020 – 16:30- 17:30 budova Alfa, sála 323

ČO SI DONIESŤ:
* Ak ste ho ešte neodovzdali, prosíme Originál prihlášky na šk. r. 2020/2021 ( nový aj pokračujúci člen ) spolu so sprievodnými vyhláseniami – GDPR a Zdrav. dotazník.
* POHODLNÝ CVIČEBNÝ ÚBOR (TRIČKO, TEPLÁČIKY, DRES AK DIEŤA MÁ,SUKNIČKU, svetrík alebo mikinu )
* PONOŽKY alebo PANČUŠKY
* DEKU ( skladnú, rozmerovo prispôsobenú dieťaťu tak, aby mohlo mať počas aktivít hlavu a sedaciu časť tela pohodlne umiestnenú na deke)
* DIEVČATKÁ GUMKU DO VLÁSKOV
* PITIE V UZAVRETEJ FĽAŠI
* ČRIEVIČATKÁ OBĽÚBENÚ BÁBIKU, MEDVEDÍKA ČI INÉHO „KAMARÁTA“ ČO POMÁHA A DODÁ ODVAHU

Parkovanie je Vám k dispozícii v podzemnom parkovacom dome KASÁRNÍ/KULTURPARK s vjazdom s Kukučínovej ul . Prvých 30min je bezplatných, každá Ďalšia Začatá POLHODINA je spoplatnená 0,30 €.

V súlade s platnými nariadeniami UVZ SR prosíme pred vstupom do interiérových priestorov KASÁRNÍ/KULTURPARK nasadenie rúška, pred vstupom do šatní a tančiarní o dezinfekciu rúk s pripravenými  dezinfekčnými prípravkami.

Radi by sme našim deťom zabezpečili čo najkomfortnejší priebeh tréningu.  Prosíme aby konzumáciu jedál deti  ukončili v dostatočnom časovom predstihu pred tréningom a tesne pred vstupom do tančiarní použili v prípade potreby toaletu. Počas tréningu budú mať prestávku na oddych a doplnenie tekutín, je potrebné aby mali dostatok tekutín vo vlastnej uzavretej  fľaši, svetrík alebo mikinu, ktorú dozor a tréneri v prípade potreby pomôžu deťom obliecť si.

Počas trvanie tréningov je rodičom k dispozícii Kaviareň PAPPA v areály KASÁRNÍ/KULTURPARK alebo KNIŽNICA v budove BRAVO.
U Črievičatiek v prípade potreby, hlavne počas adaptačného obdobia, môžu rodičia po vzájomnej dohode s trénermi, zotrvať v priestoroch šatní  ( prosíme však stále o dodržiavať  nariadenia ÚVZ SR) .

VŠETKY AKTUALITY A NOVÉ INFORMÁCIE SÚ a VÁM VBUDÚ PRIEBEŽNE K DISPOZÍCII NA NAŠEJ STRÁNKE www.crievicka.com a FB PROFILE
https://www.facebook.com/crievickabaletnaskolicka

TEŠÍME SA NA SPOLUPRÁCU a STRETNUTIE!

S pozdravom

TÍM BALETNEJ ŠKOLIČKY ČRIEVIČKA

KONTAKTNÉ ÚDAJE:
E-MAIL: CRIEVICKA@CRIEVICKA.COM
TEL.: +421944324777

Úvodná zoznamovacie hodina – Črievičatká

Milé Detičky, budúce Črievičatká, milí Rodičia!

Srdečne Vás pozývame na Úvodnú – Zoznamovaciu hodinu,  ktorá sa uskutoční:

ČRIEVIČATKÁ:

Pondelok: 21.9.2020 16:30-17:30 v budove BRAVO v tančiatni č. 436

ďalšia hodina bude v stredu 23.9.2020 16:30-17:30 v budove AFA v tančiarni č. 323

Radi sa s Vami zajtra stretneme, predstavíme, predvedieme ukážky nášho tanečného a baletného umenia a v druhej časti hodiny si s Vami deti spolu vyskúšame črievičkovské aktivity.

Doplňujúce informácie:

Hodina bude vedená  interaktívne, za prítomnosti detí a rodičov.  Deti budú zapájané do aktivít. Je potrebné aby mali pohodlný cvičebný úbor ( ktorý uprednostňujú) a protišmykové ponožky. Nakoľko je ešte stále teplo, prosíme doniesť si vodičku v uzavretej fľaši,  pre prípad smädu.

Pokyny súvisiace s COVID19:

Prosíme Vás:

– vzhľadom na aktuálnu situáciu a platné opatrenia ÚVZSR, o akceptáciu možnosti účasti 1 dieťa v prítomnosti 1
dospelého účastníka Zoznamovacej hodiny,
– ak ste tak ešte neučinili, o potvrdenie účasti na Zoznamovacej hodine telefonicky, sms alebo mailom,
– vyplnenie Zdravotného dotazníka a čestného prehlásenia, ktoré Vám bude na požiadanie zaslané a odovzdania dokumentu pred vstupom do tančiarne,
– o vstup do spoločných priestorov, chodby aj tančiarní iba s nasadeným rúškom, okrem detí do 3 rokov vrátane, detí priamo vykonávajúcimi aktivity hodiny a detí podliehajúcim výnimkám z nosenia rúšok v súlade s aktuálnym nariadením  ÚVZSR.

Tréneri a interný personál Črievičky, budú mať rúška nasadené počas celého trvania hodiny.

Prihlášky Vám, v prípade záujmu, budú zaslané alebo k dispozícii priamo na hodine.

Tešíme sa na Vás.

S pozdravom

Tím baletnej školičky Črievička.

KONTAKTNÉ ÚDAJE:
E-MAIL: CRIEVICKA@CRIEVICKA.COM
TEL.: +421944324777