Info

Niekoľko súhrnných informácií:

BALETNÁ, ZÁKLADNÁ TANEČNÁ A POHYBOVÁ PRÍPRAVA DETÍ.

KDE: Kasárne/Kulturpark, Kukučínova 2, Košice
KEDY: 2 x týždenne ( baletná, tanečná príprava a pohybová príprava )
ODPORÚČANÝ VEK DIEŤAŤA: od 5 rokov

V šk. roku 2018/2019 otvárame samostatnú skupinu menších detí vo veku  3-5 rokov,  s výukou 1x týždenne

FORMA: skupinová aktivita (5 – 10 detí v 1 skupine)
ROZSAH: aktivity 1 kurzu trvajú 9 mesiacov v aktual. šk. roku
CENA A ÚHRADA:  5,-€ / hodina, 40,- € / mesiac – výuka 2x týždenne, 25,-€ / mesiac – výuka 1x týždenne,  SÚRODENECKÁ ZĽAVA

Bližšie informácie k výuke a cene Vám radi poskytneme priamo v telefonickom rozhovore alebo mailom, spolu s prihláškou.

Adresa
Kukučínova 2
04001 Košice

Rozpis tréningov

Črievičky – staršie deti
Pondelok  16:30- 17:30 budova Bravo, sála 436
Štvrtok      16:00- 17:00 budova Alfa, sála 326

Črievičatká – mladšie deti
Steda  16:30- 17:30 budova Bravo, sála 436

ORGANIZÁTOR ZABEZPEČUJE:
* Deťom okrem odborného tanečného personálu, dozor.
* Možnosť parkovať v parkovacom dome Kulturparku.
* Počas aktivít dieťaťa možnosť občerstvenia v kaviarni areálu, komfortný prístup do centra mesta.
* Pravidelné informácie na web a FB  stránkach školičky o tréningoch, novinkách a aktivitách detí ale aj prebiehajúcich konkurzoch a náboroch do divadelných a iných predstavení ako aj televíznych relácií.
* Spätnú väzbu rodičom o napredovaní dieťaťa.
* Vystúpenia, besiedky a oslavu MDD.
* V prípade záujmu individuálne hodiny baletu.

PO ABSOLVOVANÍ KURZU DIEŤA OBDRŽÍ PAMÄTNÝ LIST A ZĽAVU NA NASLEDUJÚCI ŠKOLSKÝ ROK.

PONUKA PRE JASLE , PREDŠKOLSKÉ A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA:

* V prípade záujmu jaslí a predškolských zariadení  a škôl ponúkame pri prihlásení väčšieho počtu detí na Baletnú a pohybovú prípravu v Kasárňach / Kulturparku možnosť vzájomnej reklamnej spolupráce a zmluvné ceny hodín pre deti.

* Pokiaľ Vám daná aktivita vyhovuje menej vieme Vám všeobecnú tanečnú prípravu ušiť doslova na mieru. V priestoroch Vášho zariadenia vieme Vašim deťom zabezpečiť všeobecnú tanečnú a pohybovú prípravu, vo Vami požadovanom rozsahu, prispôsobenú a primeranú vekovej kategórii a pohybovej zdatnosti Vašich zverencov.