Domov

Cieľom našich aktivít a tanečného vzdelávania je poskytnúť deťom prvý kontakt so svetom tanca.
Dať priestor spoznať tanec, pohyb, jeho rozmanitosť a krásu.

Cieľom našich aktivít a tanečného vzdelávania je poskytnúť deťom prvý kontakt so svetom tanca.
Dať priestor spoznať tanec, pohyb, jeho rozmanitosť a krásu.

O nás

Črievička Baletná Školička                                                                                           poskytuje baletnú, základnú tanečnú a pohybovú prípravu detí.

Pod vedením odborného tanečného personálu majú možnosť deti od troch rokov, v predškolskom veku ale aj staršie získať základné baletné, tanečné a pohybové zručnosti.

Každá hodina je vedená odborným tanečným a baletným personálom,
s dozorom. Je prispôsobená požiadavkám výuky a potrebám detí.

Deti sa prirodzene učia rozvíjať a zlepšovať koordináciu, hrubú aj jemnú motoriku, pohyblivosť, koordináciu pohybov, rovnováhu tela a orientáciu v priestore.

Aktuality

Pozvánka na otvorenú časť hodiny.

Milí Rodičia, srdečne Vás pozývame na hodiny s otvorenou časťou tréningov, ktoré sa budú konať v týždni od 27.1.2020 do 31.1.2020. Bližšie informácie budú doplnené budúci týždeň  a Vám  k dispozícii tu na stránke, v záložke Informácie k tréningom. Pozvánka našim nový záujemcom bude zaslaná samostatne, mailom. Tešíme sa na Vás! Črievička.

Kontakt

tel: 0944 324 777

mail: crievicka@crievicka.com