Domov

Cieľom našich aktivít a tanečného vzdelávania je poskytnúť deťom prvý kontakt so svetom tanca.
Dať priestor spoznať tanec, pohyb, jeho rozmanitosť a krásu.

Cieľom našich aktivít a tanečného vzdelávania je poskytnúť deťom prvý kontakt so svetom tanca.
Dať priestor spoznať tanec, pohyb, jeho rozmanitosť a krásu.

O nás

Črievička Baletná Školička                                                                                           poskytuje baletnú, základnú tanečnú a pohybovú prípravu detí.

Pod vedením odborného tanečného personálu majú možnosť deti od troch rokov, v predškolskom veku ale aj staršie získať základné baletné, tanečné a pohybové zručnosti.

Každá hodina je vedená odborným tanečným a baletným personálom,
s dozorom. Je prispôsobená požiadavkám výuky a potrebám detí.

Deti sa prirodzene učia rozvíjať a zlepšovať koordináciu, hrubú aj jemnú motoriku, pohyblivosť, koordináciu pohybov, rovnováhu tela a orientáciu v priestore.

Aktuality

Preventívne zrušenie tréningov v termíne od 10.3. do 15.3 vrátane je predĺžené do 23.3.2020 vrátane!.

Milé Črievičky, Črievičatká, Rodičia, Aktualizícia: prerušenie tréningov je predĺžené do 23.3.2020. Črievička preventívne od 10.3.2020 ( vrátane ) do 15.3.2020 (vrátane) ruší všetky tréningy. Prosíme, naďalej sledujte aktuálne informácie k tréningom uverejňované na www.crievicka.com. Za pochopenie ďakujeme, tím Črievička.

OZNAM – O PREVENTÍVNYCH OPATRENIACH PROTI KORONAVÍRUSU.

Milé Črievičky, Črievičatká, Rodičia, Črievička v súlade s koordináciou postupu Ministerstva kultúry SR, KSK a Mesta Košice a organizácií v ich zriaďovateľskej pôsobnosti, v reakcii na hrozbu šírenia sa koronavírusu COVID-19 na území Slovenska vydáva nasledujúci oznam : prosíme Vás pri vstupe do budovy Kulturparku vykonajte dezinfekciu rúk dezinfekčným prostriedkom, alebo pred vstupom do tančiarne …

V ČASE JARNÝCH PRÁZDNIN TRÉNINGY PREBIEHAŤ NEBUDÚ!

Milé Črievičky, Črievičatká, Rodičia, V týždni jarných prázdnin od pondelka 2.3. do 6.3.2020 vrátane,tréningy prebiehať nebudú! Nástup bude  po prázdninách a to Pondelok 9.3.2020. Rozpis a informácie k tréningom Vám budú k dispozícii v záložke:INFORMÁCIE K TRÉNINGOM V TÝŽDNI .  Ďakujeme, všetkým našim Črievičatkám, Črievičkám a rodinám želáme spokojné prázdniny podľa predstáv . Tím Črievička. …

Kontakt

tel: 0944 324 777

mail: crievicka@crievicka.com