Preventívne zrušenie tréningov v termíne od 10.3. do 15.3 vrátane je predĺžené do 23.3.2020 vrátane!.

Milé Črievičky, Črievičatká, Rodičia,

Aktualizícia: prerušenie tréningov je predĺžené do 23.3.2020.

Črievička preventívne od 10.3.2020 ( vrátane ) do 15.3.2020 (vrátane) ruší všetky tréningy.

Prosíme, naďalej sledujte aktuálne informácie k tréningom uverejňované na www.crievicka.com.

Za pochopenie ďakujeme, tím Črievička.

OZNAM – O PREVENTÍVNYCH OPATRENIACH PROTI KORONAVÍRUSU.

Milé Črievičky, Črievičatká, Rodičia,
Črievička v súlade s koordináciou postupu Ministerstva kultúry SR, KSK a Mesta Košice a organizácií v ich zriaďovateľskej pôsobnosti, v reakcii na hrozbu šírenia sa koronavírusu COVID-19 na území Slovenska vydáva nasledujúci oznam :
prosíme Vás pri vstupe do budovy Kulturparku vykonajte dezinfekciu rúk dezinfekčným prostriedkom, alebo pred vstupom do tančiarne vykonajte umytie rúk mydlom a vodou v trvaní min 20 s.
Ak ste sa vrátili z oblastí postihnutých alebo ohrozených nákazou koronavírusu alebo ak vykazujete známky ochorenia, nezúčastňujte sa na aktivitách Črievičky.
Ďakujeme, tím Črievička.
Ďalšie informácie a užitočné linky:

COVID-19 je nákazlivý druh vírusu, ktorý spôsobuje respiračné ochorenie. Tento nový vírus môže spôsobiť symptómy ako kašeľ, horúčka, bolesti kĺbov, svalov, únavu a sťažené dýchanie.

Všeobecné preventívne opatrenia na redukciu rizika ochorenia:
– umývajte si ruky často mydlom a vodou, najmenej počas 20 sekúnd; ak nie je k dispozícii mydlo a voda, použite dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu,
– vyhýbajte sa dotyku očí, nosa i úst neumytými rukami,
– zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju okamžite zahoďte do koša,
– vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,
– ak ste chorý a vykazujete klinické príznaky, telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby; vyhnite sa kontaktu s ostatnými ľuďmi,
– 14 dní od príchodu z oblasti postihnutej koronavírusom je potrebné kontrolovať svoj zdravotný stav (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť),
– v domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov,
– zabráňte nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami.
Ak ste sa vrátili zo zasiahnutých oblastí:
– kontrolujte svoj zdravotný stav počas inkubačného obdobia – 14 dní po návrate,
– dbajte na dôkladnú hygienu rúk, zvýšenú dezinfekciu povrchov v domácnosti, kašlite a kýchajte do papierových vreckoviek, ktoré potom zahodíte do koša, a ak sa dá, obmedzte návštevy priestorov s vyšším počtom ľudí,
– ak sa u vás počas 14 dní objavia príznaky ako kašeľ, horúčka, sťažené dýchanie, bolesť hrdla, hlavy, kĺbov, telefonicky kontaktuje svojho lekára alebo lekársku pohotovostnú službu a informujte ich o svojom pobyte v rizikovej oblasti
– v prípade, že lekár vysloví podozrenie z nákazy, pošle vás na infektologické pracovisko, ktoré určí ďalší postup liečby,
– ak ste bez príznakov a napriek tomu máte podozrenie na nákazu novým koronavírusom, môžete z vlastného rozhodnutia podstúpiť domácu izoláciu počas 14 dní.
Všetky aktuálne informácie nájdete v uvedenom odkaze:

V ČASE JARNÝCH PRÁZDNIN TRÉNINGY PREBIEHAŤ NEBUDÚ!

Milé Črievičky, Črievičatká, Rodičia,

V týždni jarných prázdnin od pondelka 2.3. do 6.3.2020 vrátane,tréningy prebiehať nebudú!

Nástup bude  po prázdninách a to Pondelok 9.3.2020.

Rozpis a informácie k tréningom Vám budú k dispozícii v záložke:INFORMÁCIE K TRÉNINGOM V TÝŽDNI .

 Ďakujeme, všetkým našim Črievičatkám, Črievičkám a rodinám želáme spokojné prázdniny podľa predstáv .

Tím Črievička.

 

Pozvánka na otvorenú časť hodiny.

Milí Rodičia,

srdečne Vás pozývame na hodiny s otvorenou časťou tréningov,

ktoré sa budú konať v týždni od 27.1.2020 do 31.1.2020.

Bližšie informácie budú doplnené budúci týždeň  a Vám  k dispozícii tu na stránke, v záložke Informácie k tréningom.

Pozvánka našim nový záujemcom bude zaslaná samostatne, mailom.

Tešíme sa na Vás! Črievička.

Pozvánka na otvorenú časť hodiny.

Milí Rodičia,

srdečne Vás pozývame, v dňoch  Črievičatká 25.11.2019,

Črievičky  5. a 10.12.2019  na otvorenú časť tréningov,  vždy v čase od 17:15 do konca tréningu.

Radi Vás privítame  Pondelok v sále 435 a 436 , v Utorok a Štvrtok v sále 326 a s deťmi a trénermi priblížime snahu a zručnosti detí.

V prípade záujmu umožníme spraviť foto alebo video do súkromnej zbierky.

Tešíme sa na Vás! Črievička.

Oznam k tréningu 18,19 a 21.11.2019.

ČRIEVIČATKÁ.

V pondelok  18.11.2019 bude tréning od 16:30 do 17:30 v budove BRAVO v sále  č.435 obe skupiny spolu.

ČRIEVIČKY.

Na základe oznamu správcu objektu Kasárne Kulturpark:

V utorok  19.11.2019 bude tréning od 16:30 do 17:30 v budove BRAVO v sále  č.435.

Vo štvrtok 21.11.2019 bude tréning od 16:30 do 17:30 v budove BRAVO v sále  č.435.

Ďakujeme za pochopenie. Črievička.